AKTUALNOŚCI

Malowanie szlaków.

W bieżącym roku kalendarzowym Grupa znakarska działająca przy Oddziale PTTK w Zawierciu odnowiła szlak turystyczny zielony Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku 48,3 km ze Skarżyc do Siewierza. Prace odbyły się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu Bezpieczne szlaki 2017. Nad całością prac znakarskich czuwa Zarząd Główny PTTK w Warszawie.

Subskrybuje zawartość