Oddział PTTK w Zawierciu, podobnie jak wiele innych Oddziałów PTTK w Polsce, zajmuje się propagowaniem turystyki pieszej (nizinnej i górskiej), narciarskiej, kajakowej, rowerowej. Organizujemy wycieczki piesze i autokarowe, rajdy oraz zloty. Czuwamy nad bezpieczeństwem turystów poprzez odnawianie i wytyczanie nowych szlaków turystycznych. W Naszym Oddziale weryfikujemy odznaki turystyczne oraz prowadzimy ich sprzedaż. Posiadamy kadrę Instruktorów Turystyki Pieszej, Turystyki Narciarskiej, Rowerowej, Instruktorów Ochrony Przyrody, Przewodników i Przodowników Turystyki Pieszej i Narciarskiej. Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej oraz księgarnię z wydawnictwami turystycznymi zarówno z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Ziemi Zawierciańskiej i całej Polski.