Koło PTTK nr 7 w Porębie

Koło PTTK nr 7 w Porębie powstało w czerwcu 1970 roku z inicjatywy grupy zapalonych turystów, w tym Henryka Krakowiana, który został pierwszym prezesem koła i pełnił tą funkcję do 1976 roku. Sekretarzem został Stanisław Przystalski a skarbnikiem Ryszard Matera. Od 1976 roku prezesem koła jest Włodzimierz Pucek. Koło PTTK nr 7 od 1977 zdobyło szereg wyróżnień na szczeblu ogólnopolskim m.in. Puchar Ministra Przemysłu Maszynowego, Puchar Dyrektora Przemysłu Obrabiarkowego „Ponar”, Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego „Metalowcy” a także wiele wyróżnień na szczeblu wojewódzkim i okręgowym. Koło PTTK nr 7 w Porębie zostało w 1985 roku wyróżnione Honorową Odznaką Katowicką PTTK za rozwój turystyki w województwie katowickim a w 1995 roku zostało wyróżnione srebrną honorową odznaką PTTK nadaną przez Zarząd Główny PTTK. Przy kole w latach 70 – tych istniała sekcja narciarska, którą kierował Stanisław Jędrusik a FUM Poręba przekazał dla Koła wyciąg orczykowy, który był w Grabowej. Koło w latach 1977 – 1988, było organizatorem Jurajskiego Rajdu Obrabiarkowców. Oprócz turystyki pieszej, członkowie koła uczestniczyli w imprezach turystyki kolarskiej, narciarskiej, kajakowej, żeglarskiej (zakład FUM posiadał żaglówkę i 10 kajaków pompowanych). Koło przez wiele lat utrzymywało kontakty ze studentami AGH w Krakowie, gdyż zakład FUM Poręba był sponsorem wypraw kajakarzy z AGH do Ameryki Południowej, Meksyku i USA. Członkowie koła w latach 1977 – 1980 uczestniczyli wraz ze studentami z AGH w wielu imprezach żeglarskich i kajakowych, m.in. Ogólnopolskim Spływie Kajakowym po Nidzie, którego organizatorem była AGH w Krakowie. Wyczynem było w 1978 roku przepłynięcie kol. Włodzimierza Pucka kajakiem wraz z grupą studentów z AGH odcinek rzeki Wisły z Krakowa do Warszawy z okazji 180 lecia FUM Poręba. W 1979 roku z okazji 100 lecia „Defum” wraz z członkami koła PTTK przy „Defum”, kol. Włodzimierz Pucek przejechał na rowerze trasę Dąbrowa Górnicza – Budapeszt. W latach 1988 – 1990 koło PTTK nr 7 w Porębie było organizatorem ponad 30 wycieczek do Wiednia i Berlina Zachodniego. Od 2007 roku przy kole działa Klub Turystyki Rowerowej.

W latach siedemdziesiątych zarząd koła działał w składzie: prezes koła – Włodzimierz Pucek, wiceprezes – Marian Machura, sekretarz - Elżbieta Drabek, skarbnik – Jerzy Mazur, członek zarządu – Krzysztof Gruca. Komisja rewizyjna w składzie – przewodniczący – Zygmunt Wojciechowski, sekretarz – Jan Szuksztul, członek Ryszard Limanówka. W latach osiemdziesiątych zarząd działał w składzie: prezes Włodzimierz Pucek, wiceprezesi: Marian Machura i Jerzy Mazur, sekretarz – Elżbieta Kołodziej, skarbnik Tadeusz Szwed. Przez ostatnie trzy kadencje zarząd działał w składzie – prezes Włodzimierz Pucek, sekretarz – Urszula Furtacz, skarbnik – Dominik Pucek. Aktualny skład zarządu koła PTTK nr 7 w Porębie: prezes – Włodzimierz Pucek, wiceprezes – Jerzy Łaskawiec, sekretarz – Urszula Furtacz, skarbnik – Edmund Skwara, członek zarządu – Kazimierz Hąc.

Autor: Włodzimierz Pucek