Koło Przewodników Beskidzkich, Terenowych i Jurajskich skupia osoby, dla których przewodnictwo to pasja. Ciągłe kształcenie, współpraca i wspólna tradycja powoduja, że nasi przewodnicy sprostają każdej grupie. Naszą kadrę tworzą osoby posiadające uprawnienia przewodnickie jurajskie, beskidzkie, terenowe nadane przez Marszałka Województwa Śląskiego. 

Koło zostało założone w 1969 r. Rok wcześniej odbył się pierwszy kurs dla kandydatów na przewodników terenowo-nizinnych po województwie katowickim. Z tego kursu pochodzą pierwsi członkowie Koła.

Obecnie Koło liczy 62 członków, w tym 15 osób posiada uprawnienia pilockie a 3 uprawnienia do oprowadzania grup w języku angielskim. Dzięki licznym kursom szeregi Koła zasilają co roku nowi przewodnicy.

Przewodnicy spotykają się na zebraniach, na których nie tylko wspólnie spędzają czas ale również doskonalą swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. Uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez kolegów przewodników z innych terenów. Raz w roku wszyscy przewodnicy biorą udział w pielgrzymce przewodnickiej na Jasną Górę.

Prezesem Koła jest Jarosław Wesołowski, skarbnikiem Emilian Jaworski.