Oddział zajmuje się weryfikacją następujących odznak:

- OTP (regulamin dostępny na stronie ktp zg pttk)
- GOT (regulamin dostepny na stronie cotg pttk)
- Znam Zawiercie i okolice (regulamin)
- Miłośnik Jury (regulamin)
- Szlakiem Orlich Gniazd (regulamin)
- Szlakiem Warowni Jurajskich ( regulamin )
- Turysta Przyrodnik
( regulamin dostepny na stronie pttk )
 
 

Regulamin odznaki

"ZNAM ZAWIERCIE I OKOLICE"

1. Celem odznaki jest popularyzacja miasta Zawiercia i jego okolic, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.

2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki kwalifikowanej.

3. Odznaka ma 2 stopnie: srebrny i złoty.

4. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.

5. Potwierdzenia należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub sporządzonych przez siebie kronikach. Pieczątki można uzyskiwać w instytucjach, szkołach, sklepach, schroniskach, kościołach, u sołtysa itp. lub potwierdzić swój udział u organizatora imprezy turystycznej.

6. Na odznakę w stopniu srebrnym należy wziąć udział w 1 rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK w Zawierciu oraz zwiedzić 7 z wymienionych w wykazie obiektów.

7. Na odznakę w stopniu złotym należy wziąć udział w 2 imprezach turystycznych Oddziału PTTK w Zawierciu i zwiedzić dalsze 12 obiektów z wymienionych w wykazie.

8. Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Zawierciu.

9. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji miasta i okolicy.

10. Wypełnioną książeczkę turystyki kwalifikowanej lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Zawierciu celem weryfikacji. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć znaczek na zwrot książeczki.

11. Odznakę można kupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK w Zawierciu ul. gen. Sikorskiego 10.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Zawierciu.

13. Regulamin został zatwierdzony przez Plenum Zarządu Oddziału w dniu 23 stycznia 1997 r. i wchodzi w życie od 31 marca 1997 r.

Wykaz obiektów do zwiedzania na odznakę:

ZAWIERCIE - CENTRUM

 • Bazylika Mniejsza neogotycka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
 • trzy kościoły współczesne
 • Pałacyk Szymańskiego z Izbą Muzealną
 • osiedle TAZ z przełomu XIX/XX w. przy ul. Niedziałkowskiego i 11 Listopada
 • cmentarz z kwaterą wojenną z I wojny światowej i kwatera nieznanego żołnierza
 • dworzec PKP i ul. 3 Maja

ZAWIERCIE - KROMOŁÓW

 • kościół pw. św. Mikołaja z cmentarzem
 • źródła Warty z kaplicą
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ul. Żniwnej
 • zabytkowy cmentarz żydowski / kirkut/

ZAWIERCIE - SKARŻYCE

 • kościół pw. św. Trójcy
 • Okiennik Skarzycki

ZAWIERCIE - BZÓW

 • dworek z XIX w.
 • źródła czarnej Przemszy

CHRUSZCZOBRÓD

 • kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa

CIĄGOWICE

 • kosciół parafialny pw. Bartłomieja
 • resztki pałacu

GIEBŁO

 • kościół z elementami romańskimi

HUTKI-KANKI

 • rezerwat przyrody Góra Chełm

MORSKO

 • ruiny zamku z XIV w.

NIEGOWONICE

 • kościół pw. św. Franciszka
 • cmentarz z pomnikiem powstańców z 1863r.

OGRODZIENIEC

 • kościół pw. Przemienienia Pańskiego

PODZAMCZE OGRODZIENIECKIE

 • ruiny zamku

PORĘBA

 • kościół pw. św. Józefa
 • pomnik przyrody /dąb/ koło cmentarza
 • Wielki Piec

MRZYGŁÓD

 • sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP
 • mogiła powstańców z 1863 r.

RYCZÓW

 • ruiny strażnicy obronnej z XIV w.

SIEWIERZ

 • kosciół romański pw. św. jana Chrzciciela / na cmentarzu/
 • kościół parafialny pw. św. Macieja
 • ruiny zamku biskupów krakowskich
 • kościół pw. św. Walentego i Barbary

WŁODOWICE

 • kosciół barokowy pw. św. Bartłomieja
 • ruiny pałacu
 • mogiły wojskowe na cmentarzu parafialnym

 

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej

MIŁOŚNIK JURY”

§ 1

Celem zachęcenia turystów do poznawania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej potocznie Jurą, jej walorów krajoznawczych i rekreacyjnych, ustanawia się Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Jury”, zwaną dalej Odznaką.

§ 2

Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty. Zdobywanie odbywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć nie więcej niż jeden stopień z wyjątkiem stopnia popularnego i brązowego. Minimalny wiek zdobywającego odznakę od stopnia brązowego wzwyż wynosi 7 lat.

§ 3

Każdy ze stopni wymaga uzyskania w wycieczkach po Jurze w dyscyplinie pieszej, narciarskiej i kolarskiej:

• na stopień popularny 50 punktów;

• na stopień brązowy 75 punktów;

• na stopień srebrny 100 punktów;

• na stopień złoty 150 punktów

zdobytych zgodnie z regulaminami odznak: turystyki pieszej (OTP), kolarskiej (KOT), narciarskiej (NON), za wyjątkiem doliczania punktacji (premii) za zwiedzanie miejscowości (OTP), rajdy i zloty (KOT).

Warunkiem dodatkowym jest zwiedzenie miejsc (miejscowości) określonych w załączniku w następującej minimalnej ilości:

• w stopniu brązowym – 5;

• w stopniu srebrnym – 10;

• w stopniu złotym – 20;

W pozostałych dyscyplinach turystyki (np. turystyka motorowa) obowiązuje zwiedzenie następującej ilości miejscowości  (miejsc) obiektów z wymienionych w załączniku: na stopień popularny - 5, na stopień brązowy – 10, na stopień srebrny – 20, na stopień złoty – 30. Trasy wycieczek i miejscowości nie mogą powtarzać się w kolejnych stopniach. Jeden stopień odznaki może być zdobywany tylko w jednej dyscyplinie turystyki, dopuszcza się tylko łączenie pieszej z narciarską.

§ 4

Potwierdzenie przebycia tras i zwiedzenia miejscowości powinno być udokumentowane w książeczkach ww. odznak (OTP, KOT, NON), kronikach lub każdy inny sposób, co stanowi podstawę do weryfikacji i przyznania odznaki.

§ 5

Weryfikację Odznak prowadzą Oddziały PTTK: Regionalny w Częstochowie, Krakowski w Krakowie, w Olkuszu i Zawierciu, które jednocześnie posiadają prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Inne oddziały PTTK mogą uzyskać prawo weryfikacji Odznak po uzgodnieniu z Oddziałem Krakowskim w Krakowie.

§ 6

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.1998 r. Równocześnie tracą moc poprzednie wersje regulaminu OMJ. Odznakę można nabyć na podstawie weryfikacji w wymienionych w § 5 Oddziałach PTTK.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI (MIEJSC, OBIEKTÓW):

1. Alwernia

2. Babice (zamek Lipowiec)

3. Balice

4. Bobolice

5. Bolechowice

6. Bydlin

7. Bzów

8. Chechło

9. Choroń

10. Cianowice

11. Czerna (klasztor)

12. Czernichów

13. Dłużec

14. Dolina Będkowska

15. Dolina Bolechowska (rezerwat)

16. Dolina Dłubni (*)

17. Dolina Eliaszówki (rezerwat)

18. Dolina Kluczwody (rezerwat)

19. Dolina Kobylańska

20. Dolina Mnikowska (rezerwat)

21. Dolina Racławki (rezerwat)

22. Dolina Rudna-Wrzosy

23. Dolina Szklarki (rezerwat)

24. Dulowa

25. Giebło

26. Giebułtów

27. Glanów

28. Golczowice

29. Gołczewy

30. Gorenice

31. Góra Chełm

32. Góra Zborów

33. Grodzisko k/Ojcowa

34. Imbramowice

35. Iwanowice

36. Janów

37. Januszkowa Góra

38. Jaroszowiec

39. Jaskinia Nietoperzowa

40. Jaskinia Wierzchowska Górna

41. Jerzmanowice

42. Kajasówka (rezerwat)

43. Karniowice

44. Klucze

45. Korzkiew

46. Kostkowice

47. Kraków-Bronowice Małe

48. Kraków-Tyniec

49. Kroczyce

50. Kromołów

51. Krzeszowice

52. Lipowiec

53. Łutowiec

54. Minoga

55. Mirów

56. Młoszowa

57. Modlnica

58. Morawica

59. Morsko (zamek)

60. Mrzygłód

61. Mstów

62. Niegoszowice

63. Niegowa

64. Niegowonice

65. Ogrodzieniec

66. Ojców

67. Olkusz

68. Olsztyn

69. Ostrężnik

70. Paczółtowice

71. Piekary

72. Pieskowa Skała

73. Pilica

74. Pisary

75. Płaza

76. Płoki

77. Podlesice

78. Podzamcze Ogrodzienieckie

79. Poręba Dzierżna

80. Poręba Żegoty

81. Potok Złoty

82. Pustynia Błędowska

83. Puszcza Dulowska

84. Przewodziszowice

85. Przybynów

86. Rabsztyn

87. Racławice

88. Rodaki

89. Rokitno Szlacheckie

90. Ruska Góra

91. Rudawa

92. Rudno (zamek Tenczyn)

3

93. Rybna

94. Ryczów

95. Rzędkowice

96. Sanka

97. Siedlec

98. Skała

99. Skarżyce

100. Smoleń

101. Sokole Góry

102. Suliszowice

103. Strzegowa

104. Tenczynek

105. Trzebniów

106. Tyniec

107. Udórz

108. Wygiełzów (skansen)

109. Wierbka

110. Włodowice

111. Wolbrom

112. Wysocice

113. Zimny Dół (rezerwat)

114. Zrębice

115. Żarki

(*) – odcinek między Glanowem a Imbramowicami

 

 

Regulamin Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej

„SZLAKIEM ORLICH GNIAZD”

 1. Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu Klub Turystyczny „Ostańce” ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Orlich Gniazd” celem popularyzacji głównego szlaku „Orlich Gniazd”, a także innych szlaków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 2. Odznaka posiada jeden stopień.

 3. Zdobycie odznaki następuje po przejściu pieszo lub na nartach całego szlaku „Orlich Gniazd” między Krakowem a Częstochową lub przejechaniu „Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd” łączącego również te dwa miasta.

 4. Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.

 5. Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku czerwonego „Orlich Gniazd”, minimum 50 km, uzupełnione do 150 km innymi szlakami Jury.

 6. Przebycie można dokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP lub KOT.

 7. Weryfikację odznaki prowadzi: Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Sikorskiego 6, tel. (0-32) 672-18-41.

 8. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek w cenie 10 złotych.

 

 

 

Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej 

"Szlakiem Warowni Jurajskich"

 

Z okazji 100-lecia Oddziału PTTK w Zawierciu, 40 lecia wyznakowania szlaku Warowni Jurajskich, 45 lecia powstania Klubu Turystycznego „Ostańce”, oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu ustanawia odznakę turystyczno-krajoznawczą „Szlakiem Warowni Jurajskich” celem popularyzacji szlaków pieszych na Jurze.

Odznaka posiada jeden stopień.

Zdobycie odznaki następuje po przebyciu pieszo, na nartach lub rowerem szlaku Warowni Jurajskich między Rudawą a Mstowem lub odwrotnie.

Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.

Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku niebieskiego Warowni Jurajskich, minimum 80 km, uzupełnione do 160 km innymi szlakami Jury. Przebycie można udokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP, KOT lub ON.

Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Sikorskiego 6, tel. 032 6721841. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału obowiązuje od 1.01.2010 r.