Skład Zarządu Oddziału PTTK w Zawierciu

Prezes - Andrzej Gudyś

Wiceprezes - Stanisław Dziedzic

Skarbnik - Lesław Romanek

Sekretarz - Maria Michałowska

Członkowie:

Grażyna Mazur

Jerzy Górka

Monika Staniaszek - Walachnia